image

Vitray Nerelerde Kullanılır?

  • Vitray, uygulama alanı oldukça geniş bir sanattır. Tiffany Vitray, Kurşunlu Vitray ve Füzyon, özel konut ve villaların, giriş kapıları ve iç kapılarında, pencere ve cephe aydınlıklarında, tavan aydınlatmalarında ve duvar panolarında kullanılabilir.
  • Ayrıca restaurant, otel, ofis, AVM ve iş merkezlerinin, giriş ve iç kapılarında, tavan aydınlatmalarında, duvar panosu ve paravan olarak da vitray teknikleri ve füzyon kullanılabilir.